Här kan du läsa mer om alla projektdeltagare


Arvalla AB

Arvalla AB är projektägare för Odling 4.0 och arbetar med digitalisering och elektronik.

Arvalla AB startades 2011 för att utveckla energiledningsprogramvara, men har med tiden övergått till ett brett utbud av tjänster och lösningar med stor flexibilitet och integration av IoT.
Vår filosofi är att så långt det är möjligt använda Open Source programvara, och vi har system som går i daglig drift i både samhällsviktiga funktioner som företagsspecifik digitalisering.

Arvalla utför idag både konsult och utvecklingsuppdrag och medverkar i innovations-utvecklingsprojekt.
Vi har under de senaste åren deltagit i flera större event och arrangemang inom Food Tech där vi positionerat och ”pitchat” vår programvara för nätverk och Food Tech paneler. Vi har fått mycket positiva återkopplingar och satsar därför nu på primärproduktionen av livsmedel, och livsmedelsindustrin med den unika hybrid som våra lösningar är.

Vi är stolta över att digitalt kunna binda samman produktionen från start till mål, med fokus på ökad lönsamhet i företagen, visualisera produktflöde och ge rätt information till alla i företaget i realtid.
Vi bidrar inte bara till ökad produktivitet utan också till att spårbarhet genom förädlingen från jord till bord, när vi digitaliserar använder vi databaser med unika identiteter (uuid). För den vanliga användaren så låter det kanske underligt, men den som är lite insatt i hur data flyttas i förädlingskedjan så innebär det mycket stora förenklingar och förbättringar.


Spisa smaker

Allt började för 24 år sedan. Agronomen Ulf Jönsson hade länge närt en dröm om att göra avtryck inom matkulturen med hjälp av högkvalitativa färska örter. I Belgien blev drömmen sann och Spisa grundades 1995. Idag är Spisa-gruppen störst i Europa inom odling av färska örter i kruka.

Spisa Smaker fokuserar på ekologiskt odlade produkter av hög kvalitet inom ört- och salladssegmentet i våra växthus i Sverige. I varje enskilt land anpassar vi vår produktion för den lokala marknaden. Vi brinner för att erbjuda våra slutkonsumenter smakrika matupplevelser året runt.

Vi finns idag på sju europeiska marknader, och senast etablerade vi nya växthus i Portugal och Tjeckien. All vår produktion sker med höga krav på livsmedelssäkerhet, miljöhänsyn och regelbundna kvalitetskontroller. För oss är det viktigt att arbeta med partners som delar samma mål och ambitioner för att kunna lyfta måltiderna till något alldeles extra.


Ekobot AB

Ekobot utvecklar intelligenta lösningar för precisionsjordbruk utifrån artificiell intelligens (AI) och autonoma mobila robotplattformar.

Ekobot AB är ett aktiebolag bildat för att ta fram den bästa möjliga roboten för precisionsjordbruk.
Grundaren är Ulf Nordbeck som sedan 2014 studerat vad som krävs för att skapa ett kommersiellt gångbart och effektivt system för jordbrukssektorn. 


Alfred Pedersen & Son

Alfred Pedersen & Son är Sveriges största tomatodlare. Odlingen är 160 000 kvm stor, vilket motsvarar ungefär 28 fotbollsplaner.
Familjen Pedersen har en lång tradition av odling som startade i Odense, Danmark och idag äger  Mads Pedersen familjeföretaget och är fjärde generations trädgårdsmästare. 

Odlingen Dalköpinge ligger utanför Trelleborg. Här på de sydliga breddgraderna är soltimmarna många och sommardagarna långa, vilket är mycket gynnsamt för tomatodling.

Här odlas tomater i alla dess former, smaker och färger, främst kvisttomater men även många små söta specialtomater.

Även under vinterhalvåret odlas det tomat i Dalköpinge. Då kompenseras bristen på solljus med speciellt framtaget LED-ljus. 


Agortus AB

Vi är en leverantör av agrobaserade råvaror till livsmedelsindustrin, detalj- respektive partihandeln, & agrosektorn. Med vår breda kunskap inom livsmedel, odling och växtförädling och med ett djupt engangemang hoppas vi kunna ge dig det du behöver.

Vår marknad är global och vi har ett väl uppbyggt kontaktnät med leverantörer i över 23 olika länder, både inom och utanför EU.


Raditex Control AB

rBIS – raditex Business Information System. rBIS är ett webb-baserat ramverk för utveckling av stödsystem till verksamheter.
I rBIS finns de vanliga register man behöver för att hålla kontakter med kunder och leverantörer. En väldesignad databas gör det smidigt att göra specialanpassningar för just din verksamhet.


Steglinge Gård

Steglinge Gård är ett lantbruk i Nordvästra Skåne med mycket bra odlingsförhållanden. Med svenskt mått mätt har vi tidiga jordar och burkar vara först med att leverera såväl potatis som morötter. Vi är också importör och har ett modernt packeri och levererar ett stort sortiment av frukt och grönt till flera olika grossister. Inga råvaror kommer till oss där inte odlaren är registrerad för KRAV, EKO, SMAK, Global G.A.P. eller IP.


Berghs School of communication

Berghs är en världsledande skola inom kommunikation. Vi har utsetts till ”School of the Year” vid sju tillfällen i den internationella tävlingen Future Lions i Cannes. Sen tävlingen startade 2005 har Berghs blivit tilldelad huvudutmärkelsen 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2010 och 2009. Berghs har vunnit flest gånger i konkurrens med mer än 400 skolor från över 50 länder. Våra studenter är eftertraktade då de snabbt kan omsätta sin kunskap i handling, och 97% är i jobb inom den disciplin de utbildat sig inom sex månader efter avslutad utbildning. Det är vi stolta över.

Berghs startades 1941 av Gösta och Irma Bergh. Skolan heter då Reklamtekniska skolan och byggde på ämnen som dekoration, illustration och annonsteckning. Skolan började tidigt diplomera både reklam- och marknadskonsulenter, för att svara upp både mot byråsidan och företag.  Berghs började satsa på dagskola och aftonskola på 70-talet, distansskola på 80-talet och skräddarsydda utbildningar i början av 90-talet. Gösta sålde skolan till TBV och därefter var Reklamförbundet ägare tills dagens ägare ABNU köpte skolan på 2000-talet. Från 1 juli 2000 heter vi Berghs School of Communication och har ett starkt internationellt anseende. Berghs är en del av utbildningskoncernen Intendia Group.


KTH Södertälje

KTH Södertälje är beläget söder om Stockholm i ett område med stor koppling till tillverknings- och produktionsindustrin. Verksamheten som KTH bedriver här är under stor expansion med nya utbildningar och ny forskningsorganisation inom området hållbar produktion.

Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning.

Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi. Det innovativa klimatet främjar mångsidiga lösningar och våra utbildningar skapar en ny generation ingenjörer, arkitekter och lärare.

Vi medverkar i internationella forskningssamarbeten och har en mängd olika utbytes- och gemensamma utbildningsprogram med universitet och högskolor i hela världen. KTH:s samverkan med ett ständigt växande nätverk av internationella företag, offentlig sektor och organisationer ger studenter och forskare ett brett kontaktnät att ta del av.


Greensight AB

Greensight AB erbjuder projektledningstjänster till privata och offentliga organisationer inom miljöteknik och bioekonomi. Huvudsakliga verksamhetsområden inkluderar affärsutveckling och finansiering/ledning av forsknings- och innovationsprojekt.
Under de senaste åren har Greensight fokuserat på uppdrag med koppling till AgroFood- och Agtech. Detta inkluderar utveckling av strategiska projekt som syftar till att stärka regionala AgroFood-kluster och innovationssystemet samt industriprojekt med hög forsknings- eller innovationshöjd.


Indepro AB

Indepro är ett managementkonsultföretag för företagarstöd – för hållbar tillväxt. De flesta företag, små och stora, privata eller offentligt ägda, behöver förändringar och förbättringar. Indepro har ett brett svenskt och internationellt nätverk av partners och expertis och kan utföra olika typer av uppdrag och uppgifter. Indepro har en gedigen kunskapsbas inom tillverknings-, energi- och cleantech-industrin och lång erfarenhet av offentlig-privat-partnerskap för utveckling och innovation.


KTH VIC

Visualiserings Studio, VIC, på KTH är värd för den senaste tekniken som stöder avancerad grafik och visualisering av komplex data.

Studion är en forskningsmiljö med modern teknik för visualisering och interaktion där studenter, forskare och industri möts. Studion öppnade i slutet av 2011 och har sedan dess fortsatt att vara värd för olika aktiviteter, till exempel workshops, föreläsningar, evenemang och föredrag. Visualiseringsstudion används som utbildnings- och labbmiljö för forskare och studenter som vill utforska tekniken och dess användning, och därmed sker många kurser delvis eller helt i studion.


Lund universitet

Lunds universitet grundades 1666. Här finns 40 000 studenter och över 8000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.

Lunds universitets vision är att vara ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor. De mål och strategier vi formulerar hjälper oss att både uppfylla högskolelagens krav och nå vår fulla potential.