Vill du veta mer om Odling 4.0?


Målet är att utveckla digitaliseringen för att hitta lönsammare lösningar för odlare.

Idag arbetar Thomas med olika innovationsprojekt med inriktning på digitalisering, han tycker det är intressant att driva utvecklingen framåt inom jordbruket och inomhusodling.

Arvalla AB som Thomas driver, arbetar med digitalisering och elektronik

Vi hade fått flera intresseförfrågningar från jordbrukare och växthusodlare om att öka digitalisering i produktionen. Jag kände verkligen att behovet var starkt och ville då starta ett innovations-projekt inom detta. Målet är att öka digitaliseringen men även att se hur det kan öka lönsamheten för lantbrukarna. 

“Det här är inget vanligt projekt, utan ett samarbete mellan ett antal frilands och växthusodlare, leverantörer av digitala tjänster och verktyg, samt robottillverkare”