Välkommen till Odling 4.0


Projekt Odling 4.0

Upplev ett mer digitaliserat lantbruk med hjälp av Odling 4.0

EIP Projekt

Odling 4.0 är ett EIP (Europeiskt Innovations Projekt) finansierat av EU’s Jordbruksfond via Jordbruksverket. Projektet drivs av Arvalla tillsammans med 13 partners och är ett innovationsprojekt som löper under 3 år, med avslut 2022.

Digitaliserar

Projektet digitaliserar lantbruksverksamheter och ökar lönsamheten genom att visualisera svaga delar i produktionsflödet (Pareto principen). Ledningen kan fokusera på det som är värdeskapande och hållbart tack vare att Odling 4.0 ger information som ökar resursutnyttjandet.

Drönare, mobil, robot & QR Kod

Odling 4.0 kommer att i projektform utveckla en digital informationskedja för primärproduktionen. Insamlad från drönare, mobil, robot & QR kod.

Från odling till konsument

Ett mål är att vi ska öka digitaliseringen inom livsmedelsproduktionen. Vi ska knyta samman informationsflödet från odling till konsument. För många odlare är dagens digitaliseringslösningar dyra och komplicerade. Vi vill skapa en enkel hantering för odlaren samt öka lönsamheten för primärproduktion.


Ökad kunskap kring digitalisering

Syftet med projektet är att öka kunskapen kring digitaliseringen och förenkla handhavandet av informationsinsamlingen. 

I projektet använder vi oss av testpiloter för att få fram det perfekta kundintresset. Är du lantbrukare och tycker detta låter intressant? Tveka då inte på att kontakta oss för att ansöka om att få bli testpilot. En stor möjlighet för dig att utan kostnad få vara med och använda och utveckla framtidens produkt under 3 år.

Projektledare Arvalla AB

Vartifrån kom idén till projektet?

Odling 4.0 arbetar med industriutvecklingen, där man gått från ånga, el, elektronik och nu digitalteknik. Svensk primärproduktion har behov av att utnyttja teknik för att öka konkurrenskraft och lönsamhet. Vi blev tillfrågade om att använda digitalteknik i ett potatispackeri, vilket ledde till en önskan om att integrera odlare. Detta blev startskottet till ansökan hos Jordbruksverkets EIP finansiering.

Idag har vi 4 delprojekt som utvecklas parallellt i ett innovationskluster, där 4 primärproducenter är kravställare. Företagen är med och tar fram innovationer, testar och genomför utvecklingsstegen. Målet är att all information samlas in automatiskt, och syftet är att öka lönsamheten i produktionen. Universiteten är med och förädlar dataflödet, analyserar produktionskostnaden och tillför systematik och Lean tänkande.

Vi vill tacka jordbruksverket som gjort det möjligt för oss att starta Odling 4.0.


Matcraft

Vi vill hitta nya sätt att digitalisera och sprida information gällande närproducerad mat. För att få hjälp i det tog vi kontakt med Berghs School of Communication, där vi tillsammans med studenter från skolan har brainstormat idéer som vi sedan har byggt vidare på. Vi insåg tidigt att vi behövde nå ut till den nya generationen, yngre barn, för att de i sin tur ska kunna sprida budskapet vidare till sina föräldrar. Vi vill knyta ihop behoven av digitalisering men även lära elever i ung ålder hur man bör tänka kring mat och utsläpp.

Det vi har gjort tillsammans med Berghs, är att vi har byggt en digital portal och gjort ett flertalet olika små filmer från en hönsgård i Nynäshamn. 7 klasser i åk 4-6 på Svandammsskolan har under ett flertalet lektioner fått gå in på Matcraft (som programmet heter) och varje vecka fått nya uppgifter som ska lösas.

Det var otroligt roligt och inspirerande att se hur stort intresset för lokalproducerad mat var för alla elever, och hur stor förståelse de hade för hur man bör tänka kring ett miljöperspektiv.


Fördelar med projektet

Öka lönsamheten

Få reda på företagets svagheter
Med hjälp av vårt system kommer vi att se svagheter i er produktion, för att ni ska kunna maximera er produktion behöver ni veta vad ni ska förbättra.

Förenkla din vardag

Gör endast det ni är bra på
Fokusera på er styrka, och gör det ni är bra på. Om det inte är lönsamt ska det inte ta för mycket tid.

Utöka din verksamhet

Gör din verksamhet större
När ni vet vad som behöver förbättras i verksamheten, blir möjligheten större att kunna vidareutveckla produktionen.


Är du lantbrukare och skulle vilja veta mer om vad som krävs för att bli testpilot?Projekt Odling 4.0

Vi utvecklar ett svenskt produktionsstyrningssystem som genererar en digital värdekedja av odlingsinformation, insamlad från mobil, eller sensorer. Målet är en programvara som ska kunna användas av småföretagare och större producenter med låga instegskostnader. Man ska kunna få spårbarhet från sådd till slutkund och genom det, stärka svensk produktion och livsmedelshantering.

Vi vill Tacka Jordbruksverket som har gjort Projekt Odling 4.0 möjligt!